April 24, 2017

Info

Pühajärv oma maalilise käärulise kaldajoone ning viie saarega on Otepää piirkonna suurim ja kauneim järv.

Pühajärve SwimRun Baltic Challenge

Pühajärve SwimRun Baltic Challenge käigus selguvad esmakordselt Eesti meistrid SwimRun multispordialal. Kõikide võistlusklasside võitjad on ühtlasi Eesti meistrid. Tegemist on avatud meistrivõistlustega.

Võistluste juhend seisuga 10.07.2017

Info võistluse kohta

 • korraldaja jätab endale õiguse teha võistluspäeval korralduslikke muudatusi
 • korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi võistluse juhendis ja raja kulgemisel
 • kõik osalejad kinnitavad oma allkirjaga (alaealistel vanem või saatja), et on tutvutud õistluse juhendiga ja osaleja tervislik seisund lubab üritusel osaleda. Osaleja vastutab oma tegevuse ja tegevusetuse tagajärgede eest isiklikult kogu ürituse toimumise ajal. Osaleja võtab üritusest osa oma vaba tahte alusel kõiki ohte teadvustades ega pööra üritusel osalemisest tingitud mistahes otsese või kaudse kahju tekkimisel nõudeid korraldajate vastu.
 • võistlusel autasustatakse kõigi vanuseklasside kolme parimat ning kolme edukamat võistkonda
 • võistluse protokoll avaldatakse kohapeal ning swimrun.ee koduleheküljel üritusele järgneva tööpäeva jooksul
 • ujumisdistantsidel on kohustuslik kanda korraldaja poolt antud ujumismütsi ning selle nõude eiramisel on korraldajatel õigus osalejate starti mitte lasta
 • ajavõtukiibid antakse võistlejatele korraldaja poolt ning kogutakse peale võistlust kokku. Kaotatud kiibi eest esitatakse arve (60 eurot) võistlejale

Võistlusklassid

 • noored E – 2008 ja nooremad
 • noored D – 2006-2007
 • noored C – 2004-2005
 • noored B – 2002-2003
 • juuniorid – 1998-2001
 • põhiklass – 1978-1997
 • veteranid 40 – 1968-1977
 • veteranid 50+ – …-1967
 • meeste võistkonnad (igas võistkonnas kaks osalejat)
 • naiste võistkonnad (igas võistkonnas kaks osalejat)
 • segavõistkonnad (igas võistkonnas kaks osalejat)

Pühajärve Aquatlon

Pühajärve Aquatloni käigus selguvad esmakordselt Eesti meistrid aquatlonis. Kõikide võistlusklasside võitjad on ühtlasi Eesti meistrid.

Info võistluse kohta

 • korraldaja jätab endale õiguse teha võistluspäeval korralduslikke muudatusi
 • korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi võistluse juhendis ja raja kulgemisel
 • kõik osalejad kinnitavad oma allkirjaga (alaealistel vanem või saatja), et on tutvutud õistluse juhendiga ja osaleja tervislik seisund lubab üritusel osaleda. Osaleja vastutab oma tegevuse ja tegevusetuse tagajärgede eest isiklikult kogu ürituse toimumise ajal. Osaleja võtab üritusest osa oma vaba tahte alusel kõiki ohte teadvustades ega pööra üritusel osalemisest tingitud mistahes otsese või kaudse kahju tekkimisel nõudeid korraldajate vastu.
 • võistlusel autasustatakse kõigi vanuseklasside kolme parimat ning kolme edukamat võistkonda
 • võistluse protokoll avaldatakse kohapeal ning swimrun.ee koduleheküljel üritusele järgneva tööpäeva jooksul
 • ujumisdistantsidel on kohustuslik kanda korraldaja poolt antud ujumismütsi ning selle nõude eiramisel on korraldajatel õigus osalejate starti mitte lasta
 • ajavõtukiibid antakse võistlejatele korraldaja poolt ning kogutakse peale võistlust kokku. Kaotatud kiibi eest esitatakse arve (60 eurot) võistlejale

Võistlusklassid

 • lapsed E (2008-2010)
 • lapsed D (2006-2007)
 • lapsed C (2004-2005)
 • noored B (2002-2003)
 • noored A (2000-2001)
 • juuniorid (1998-1999)
 • põhiklass (1978-1997)
 • veteranid 40 (1968-1977)
 • veteranid 50 (1958-1967)
 • veteranid 60 (1948-1957)
 • veteranid 70 (1938-1947)
 • veteranid 80 (…-1937)
 • harrastajad I (1978-2001)
 • harrastajad II (1948-1977)
 • võistkonnad (igas võistkonnas kaks osalejat, võivad olla segapaarid)

Pühajärve avaveeujumine

Pühajärve avaveeujumisvõistluse käigus selguvad tänavused Eesti meistrid 3,3/5km pikkustel distantsidel.

Ühtlasi on tegemist ka Meie Liigume avaveeujumissarja II etapiga (I etapp 2. juulil Kuremaal, III etapp 22. juulil Tõrvas ja finaaletapp 19. augustil Maardus).

Info võistluse kohta

 • võistluse korraldamise aluseks on FINA võistlusmäärused ja EULi võistluste üldjuhend
 • Eesti meistrivõistluste arvestuses osalevad kõik ujujad, kes vastavad 2016/17 hooaja üldjuhendis toodud tingimustele ja omavad 2016/2017 EUL-i litsentsi
 • 3,3 ja 5km distantsidel võivad osaleda ka litsentsi mitteomavad võistlejad, kuid sellisel juhul ei osaleta Eesti meistrivõistluste arvestuses
 • Masters meistrivõistluste arvestuses osalevad ka välisriikide litsentseeritud ujujad
 • 3,3km ja 5km start antakse üheaegselt. 3,3 km distantsil osalejad võivad jätkata ujumist 5 km absoluutarvestuses, olles eelnevalt fikseerinud nõuetekohaselt 3,3 km aja. Sel juhul tuleb ennast eelnevalt registreerida ka 5 km distantsile
 • vanuseklassi kuulumist arvestatakse 31.12.2017 seisuga
 • korraldaja jätab endale õiguse teha võistluspäeval korralduslikke muudatusi
 • korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi võistluse juhendis ja raja kulgemisel
 • kõik osalejad kinnitavad oma allkirjaga (alaealistel vanem või saatja), et on tutvutud õistluse juhendiga ja osaleja tervislik seisund lubab üritusel osaleda. Osaleja vastutab oma tegevuse ja tegevusetuse tagajärgede eest isiklikult kogu ürituse toimumise ajal. Osaleja võtab üritusest osa oma vaba tahte alusel kõiki ohte teadvustades ega pööra üritusel osalemisest tingitud mistahes otsese või kaudse kahju tekkimisel nõudeid korraldajate vastu.
 • võistlusel autasustatakse kõigi vanuseklasside kolme parimat
 • võistluse protokoll avaldatakse kohapeal ning swimrun.ee koduleheküljel üritusele järgneva tööpäeva jooksul
 • ujumisdistantsidel on kohustuslik kanda korraldaja poolt antud ujumismütsi ning selle nõude eiramisel on korraldajatel õigus osalejate starti mitte lasta
 • ajavõtukiibid antakse võistlejatele korraldaja poolt ning kogutakse peale võistlust kokku. Kaotatud kiibi eest esitatakse arve (60 eurot) võistlejale
 • osaleja markeeritakse võistlejanumbritega õlgadele. Osaleja ei tohi eemaldada numbreid enne finišeerimis
 • suure osalejate arvu korral antakse start lainetena
 • võistluse ärajäämisel korraldajatest mitteolenevatel põhjustel stardimaksu ei tagastata
 • lõplik otsus võistluse toimumise ning distantside pikkuste kohta tehakse võistluspäeva hommikul
 • võistlused toimuvad vaid juhul kui veetemperatuur on vähemalt 16 kraadi
 • kõik juhendis käsitlemata või vaidlusalased küsimused lahendab võistluse peakohtunik (vajadusel koostöös EUL esindajaga)

Ujumisriietus 3,3km ja 5km distantsidel

 • Vastavalt EUL-i otsusele on lubatud ainult täispikad tekstiilist ujumistrikood, mis ei kata kaela ja õlgasid ega ulatu allapoole pahkluud ning  kostüümil ei tohi olla lukke, haake jm kinnitusvahendeid (FINA requirements for swimwear approval 3.1.4)
 • Kasutada võib ujumisprille, maksimaalset kahte (2) ujumismütsi, ninaklambrit ja kõrvatroppe (FINA määrus OWS 6.9)

Võistlusklassid

 • 250m – lapsed E (2008 ja nooremad)
 • 250m – lapsed D (2006-2007)
 • 250m – lapsed C (2004-2005)
 • 1km – harrastajad kuni 39 (1978-…)
 • 1km – harrastajad 40-59  (1958-1977)
 • 1km – harrastajad 60-79 (1938-1957)
 • 1km – harrastajad 80+ (..-1937)
 • 3,3km – noored 14-16 (2001-2003)
 • 3,3km – masters 55-59 (1958-1962)
 • 3,3km – masters 60-64 (1953-1957)
 • 3,3km – masters 65-69 (1948-1952)
 • 3,3km – masters 70-74 (1943-1947)
 • 3,3km – maters 75-79 (1938-1942)
 • 3,3km – masters 80-84 (1933-1937)
 • 3,3km – masters 85-89 (1928-1932)
 • 3,3km – masters 90-94 (1923-1927)
 • 5km – juuniorid 17-18 (1999-2000)
 • 5km – masters 25-29 (1988-1992)
 • 5km – masters 30-34 (1983-1987)
 • 5km – masters 35-39 (1978-1982)
 • 5km – masters 40-44 (1973-1977)
 • 5km – masters 45-49 (1968-1972)
 • 5km – masters 50-54 (1963-1967)
 • 5km – absoluutklass